-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

Zgromadzenia Związku - 3 października 2017


W dniu 3 października 2017 r. w m. Szczecinek odbyło się 57 posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
W trakcie obrad delegaci zapoznali się z przedłożoną przez Zarząd Związku informacją o przebiegu wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Następnie podjęto uchwałę Zgromadzenia Związku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2018.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98