-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Rachunek nr: 27 1600 1462 1817 0121 7000 0001

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

Budżet Związku na rok 2019 przyjęty


W dniu 22 stycznia 2019 r. w m. Świdwin odbyło się 61 Zgromadzenie Związku, którego najważniejszy punktem było przyjęcie budżetu Związku na rok 2019 r.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Związku projektem budżetu na 2019 r. oraz uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2019 r., o zmianie wieloletniej prognozy finansowej oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu - delegaci podjęli Uchwałę Nr LXI/174/2019 Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 125.310,00 zł, zaś wydatki w wysokości 194.890,00 zł. Planowany na 2019 r. deficyt budżetu Związku w wysokości 69.580,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Następnie delegaci podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019- 2022.
W dalszej części obrad delegaci wybrali nowe władze Zgromadzenia Związku:
1) na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został P. Tomasz Kulinicz – delegat powiatu goleniowskiego,
2) na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został P. Józef Malec – delegat powiatu kamieńskiego.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98