-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Rachunek nr: 27 1600 1462 1817 0121 7000 0001

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI

60. posiedzenie Zgromadzenia Związku


W dniu 26 września 2018 r. w m. Świdwin odbyło się 60. posiedzenie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Delegaci przyjęli informację Zarządu Związku o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Następnie delegaci podjęli Uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2019 r.
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018,
- w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2021.
Uchwałą Zgromadzenia Związku powołano do składu Zarządu Związku, Panią Wiolettę Kaszak – delegata z powiatu choszczeńskiego.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98