-STRONA GŁÓWNA
-POWIATY ZWIĄZKOWE
-WŁADZE ZWIĄZKU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
DOTYCZĄCE ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


UCHWAŁY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


UCHWAŁY ZARZĄDU
ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


 

 

e-mail: biuro@zcpwz.pl
tel.: (0-94) 372-92-00