-STRONA GŁÓWNA
-POWIATY ZWIĄZKOWE
-WŁADZE ZWIĄZKU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

 

Szanowni Państwo,

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza:

 • GEODETÓW POWIATOWYCH
 • KIEROWNIKÓW OŚRODKÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
 • PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
do uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu pt:

Budowa Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych INSPIRE i metadanych.

Prelegent - dr inż. Adam Iwaniak

Tematyka szkolenia:
 1. Cel i zadania budowy Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych
 2. Cel tworzenia metadanych w ramach Dyrektywy INSPIRE, standardów ISO i polskich unormowań, w tym także projektu Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej,nnych
 3. Omówienie schematu funkcjonalnego usług geoinformacyjnych dostępu do danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykorzystania metadanych
 4. Podstawowe struktury języka XML
 5. Charakterystyka przykładowego pliku metadanych w formacie XML, jego budowa i nazewnictwo wybranych elementów składowych
 6. Prezentacja wybranego edytora metadanych, w tym stworzenie pliku dla wybranego typu danych wykorzystywanego w mieście, powiecie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12 - 13 lutego 2009r. (czwartek, piątek) w Ośrodku Wypoczynkowym Dwór Pomorski w Luboradzy 4. 78-460 Barwice.


Program szkolenia przedstawia się następująco:

12.02.2009 (czwartek)

 • godz. 12.30 do 13.00 - przyjazd i zakwaterowanie
 • godz. 13.00 do 14.00 - obiad
 • godz. 14.00 do 16.00 - szkolenie: INSPIRE Część I
 • godz. 16.00 do 16.30 - przerwa kawowa
 • godz. 16.30 do 18.30 - szkolenie: INSPIRE Część II
 • godz. 19.30 - uroczysta kolacja

13.02.2009 (piątek)

 • godz. 8.00 do 9.00 - śniadanie
 • godz. 9.00 do 11.00 - szkolenie: INSPIRE Część III
 • godz. 11.00 - wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
 • godz. 11.30 do 12.00 - przerwa kawowa
 • godz. 12.00 do 14.00 - Walne Zgromadzenie ZCPWZ
 • godz. 14.00 - obiad

Ze względu na wagę omawianych tematów wskazana jest obecność geodetów powiatowych oraz kierowników powiatowych ośrodków geodezyjno kartograficznych.

  
e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98