-STRONA GŁÓWNA
-POWIATY ZWIĄZKOWE
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

 

RPO„Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”

Opis projektu:
Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Projekt jest realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego w 18 powiatach: białogardzkim, choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, gryfińskim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, łobeskim, myśliborskim, polickim, pyrzyckim, sławieńskim, stargardzkim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2013 roku i potrwa do końca lipca 2015 roku.

W ramach projektu zostaną utworzone inicjalne bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000.

System teleinformatyczny, w którym będzie prowadzona baza danych GESUT i BDOT500, zapewni w szczególności:
- kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu,
- tworzenie, zapisywanie i aktualizacje zbiorów danych,
- kontrolę jakości zbiorów danych i poprawności relacji topologicznych pomiędzy obiektami,
- wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych,
- wykonywanie analiz przestrzennych,
- transformacje i przetwarzanie zbiorów danych,
- odtwarzanie historii każdego obiektu, w szczególności podanie stanu danych aktualnego dla obiektu w wskazanym czasie,
- udostępnianie danych.

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie procesów postępowań prowadzonych przez samorządową administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnie obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach, gromadzonych w rejestrach publicznych.
Projekt korzystnie wpłynie na usuwanie barier w kontakcie obywatela i przedsiębiorcy z urzędem dzięki wzrostowi usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Wykorzystywanie nowoczesnej technologii informacyjnej zwiększy skuteczność, jakość oraz efektywność działania administracji publicznej. Wpłynie również pozytywnie na konkurencyjność i rozwój regionu. Do zadań starostów należy między innymi tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i geodezyjnej bazy obiektów topograficznych (BDOT500).

e-mail: biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98