Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Celem ogólnym i długoterminowym projektu jest wzmocnienie administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do udostępniania instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i obywatelom informacji o gruntach, budynkach i lokalach, oraz zwiększenia możliwości wspierania działań zmierzających do rozwoju regionu oraz społeczeństwa informacyjnego. więcej...

Aktualności

[2011-10-30] Wyróżnienie dla projektu PL 0467

Z satysfakcją informujemy że Projekt PL0467 został wyróżniony jako jeden z 7 najlepiej zrealizowanych projektów dofinansowanych z mechanizmu norweskiego.

Zapraszamy do obejżenia relacji z konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pt. "mechanizmy wspierające polskie instytucje", która odbyła się w 29 września 2011 r. w Warszawie.

[2011-04-30] ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PL 0467

Z satysfakcją informuję, że zakończyliśmy sukcesem realizację jednego z najtrudniejszych projektów geodezyjno – informatycznych w Polsce PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Więcej.

[2011-04-30] Film promocyjno informacyjny

[2011-04-30] Konferencja szkoleniowa w Kołobrzegu, poświęcona ocenie efektów
projektu PL 0467

W dniach 14 – 15 kwietnia 2011r. w Kołobrzegu w hotelu Solnym odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona ocenie efektów projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach n terenie województwa zachodniopomorskiego”. Więcej.

[2011-04-11] Spotkanie w Goleniowie.

W dniu 24 marca 2011r. w Goleniowie odbyła się robocza Narada poświęcona ocenie postępu prac w ramach projektu... Więcej.

[2011-03-07] Spotkanie informacyjno-promocyjne w Szczecinie.

Dnia 28 stycznia 2011r. w hotelu Radisson w Szczecinie oraz 26 lutego 2011r. w sali - Dom Technika NOT w Koszalinie odbyły się spotkania informacyjno - promocyjne. Więcej...

[2011-03-02] Szkolenie w Bornem Sulinowie

W dniu 17–18.02.2011r. w Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie ZCPWZ. Więcej...

[2011-01-11] Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - część I

Więcej...

[2011-01-11] Studium wykonalności dla projektu

Więcej...

[2011-01-11] Koncepcja techniczna i metodyka działania

Więcej...

[2010-12-15] Program Szkolenia

Szkolenie, które odbyło się 9-10.12.2010r w Bornym Sulinowie w "Marinie"... Więcej...

[2010-12-06] Zgromadzenie w Starostwie Powiatowym w Świdwinie w dniu 24 listopada 2010r

W dniu 24 listopada 2010r. w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego połączone z Radą Programową projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Więcej...

[2010-11-25] Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków - aspekty formalne

Więcej...

[2010-10-09] Podpisanie umów

W dniu dzisiejszym zostały podpisane wszystkie umowy z wykonawcami w związku z czym projekt jest w fazie realizacji.więcej...

[2010-07-22] Ponowne ogłoszenie przetargu

Po raz drugi ogłoszony został przetarg nieograniczony na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków do real. projektu PL0467 dla jednostek ewidencyjnych powiatów ziemskich: białogardzkiego, koszalińskiego, świdwińskiego, łobeskiego nie posiadających założonej ewidencji budynków i lokali. więcej...

[2010-06-24] Posiedzenie Rady Programowej projektu

W dniu 16 czerwca 2010 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Programowej projektu. więcej...W dniu 16 czerwca 2010 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Programowej projektu. więcej...

[2010-06-11] XXXIII Zgromadzenie ZCPWZ

W dniu 25 maja 2010 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łobzie odbyło się XXXIII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. więcej...

[2010-04-30] XXXII Zgromadzenie ZCPWZ

W dniu 27 kwietnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie miało miejsce XXXII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania Kierownik projektu Pan Jerzy Albin przedstawił informację o realizacji projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. więcej...

[2010-03-31] Posiedzenie Rady Programowej projektu

W dniu 23 marca 2010r w Starostwie Powiatowym w Świdwinie odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz posiedzenie Rady Programowej projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. więcej...

[2010-01-25] Warsztaty i konsultacje ZCPWZ

W dniach 21-22 stycznia 2010 roku w hotelu „Polanin” w Połczynie-Zdroju odbyły się warsztaty i konsultacje ZCPWZ. Dotyczyły koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. więcej...

[2009-12-28] Realizacja projektu

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił i rozstrzygnął przetargi nieograniczone na opracowanie koncepcji technicznej i metodyki działania oraz na wykonanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. więcej...

[2009-12-14] Szkolenie ZCPWZ

W dniu 10-11 grudnia 2009r. w Miejskim Ośrodku Sportów i Rekreacji w Kołobrzegu odbyło się szkolenie ZCPWZ. Tematyka szkolenia dotyczyła projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” Prowadzącymi szkolenie byli Pan Jerzy Albin i Pan Maciej Bednarski. Szkolenie połączone było z XXX Zgromadzeniem Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. więcej...

[2009-07-01] Uruchomienie serwisu internetowego

W ramach realizacji projektu "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" uruchomiony został serwis internetowy projektu pod adresem www.zcpwz.pl/projekt. więcej...

[2009-06-01] Spotkanie organizacyjne

Opracowanie i przedkładanie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodety Województwa Zachodniopomorskiego wniosków, postulatów, stanowisk Zgromadzenia Związku w zakresie np.: organizacji, administracji geodezyjnej, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego. więcej...

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VIS-ART