-STRONA GŁÓWNA
-POWIATY ZWIĄZKOWE
-WŁADZE ZWIĄZKU
-STATUT
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-PROJEKT MF EOG
-PROJEKT RPO
Dystrybucja danych o budynkach

 

Ludność - według płci i powiatów

Wyszczególnienie

Ogółem

Miasta
Wieś
    
WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE
1 697 718
1 178 370
519 348

..

P o w i a t y :

1 132 579

613 231

519 348

białogardzki

48 456

30 252

18 204

choszczeński

50 459

24 061

26 398

drawski

58 829

36 156

22 673

goleniowski

77 443

42 289

35 154

gryficki

61 029

31 269

29 760

gryfiński

83 201

38 162

45 039

kamieński

47 955

22 361

25 594

kołobrzeski

75 122

44 803

30 319

koszaliński

63 042

14 067

48 975

łobeski

38 600

20 322

18 278

myśliborski

68 056

40 583

27 473

policki

60 098

35 725

24 373

pyrzycki

40 218

17 059

23 159

sławieński

57 850

28 052

29 798

stargardzki

119 894

80 619

39 275

szczecinecki

77 642

48 960

28 682

świdwiński

49 597

24 862

24 735

wałecki

55 088

33 629

21 459

  

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego został utworzony w celu wspierania ogromnego organizacyjnie i finansowo zadania przekształcenia w okresie do 2010 roku istniejącej ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości.
Swoje zadania realizuje przede wszystkim w celu uruchomienia informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków obejmującej pełen zakres danych ewidencyjnych,a w szczególności wspólny zakup i wdrożenie jednego oprogramowania dla województwa zachodniopomorskiego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych. Swoje zadania Związek wykonuje w ścisłej współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, a także wieloma firmami informatycznymi co a w dalszej przyszłości ma doprowadzić do wyboru najlepszej oferty i uruchomienia wspólnego oprogramowania we wszystkich 18 powiatach wchodzących w skład Związku.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.) oraz statutem związku organem stanowiącym i kontrolnym związku jest Zgromadzenie Związku. W skład Zgromadzenia Związku wchodzą: członek zarządu powiatu będącego członkiem Związku oraz po jednym przedstawicielu wskazanym uchwałą przez Radę Powiatu będącego członkiem Związku. Organem zaś wykonawczym Związku jest pięcioosobowy Zarząd Związku, który jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie. Dodatkowo powołana została Komisja Rewizyjna składająca się z trzech osób wybranych spośród członków Zgromadzenia, nie pełniących funkcji w Zarządzie ani nie będących Przewodniczącym Zgromadzenia czy jego Zastępcą.

 

e-mail: biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98