Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Celem ogólnym i długoterminowym projektu jest wzmocnienie administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do udostępniania instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i obywatelom informacji o gruntach, budynkach i lokalach, oraz zwiększenia możliwości wspierania działań zmierzających do rozwoju regionu oraz społeczeństwa informacyjnego. więcej...

Zespół pracujący przy projekcie

Roman Kozubek
Agata Droszcz
Maciej Łoziński
Jerzy Kozłowski
Urszula Paciorek
Waldemar Kmieć
Piotr Balon

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VIS-ART