Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Celem ogólnym i długoterminowym projektu jest wzmocnienie administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do udostępniania instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i obywatelom informacji o gruntach, budynkach i lokalach, oraz zwiększenia możliwości wspierania działań zmierzających do rozwoju regionu oraz społeczeństwa informacyjnego. więcej...

Kontakt

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego

ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek
e-mail: biuro @ zcpwz . pl
tel/fax.: 94 372-92-98
tel.kom.: 694-200-547

Rachunek bankowy do obsługi projektu
Bank Zachodni WBK I/O w Szczecinku
27 1090 1711 0000 0001 1160 9247

Księgowy
Waldemar Kmieć
tel. 94 372-92-20
e-mail: w . kmiec @ zcpwz . pl

Biuro projektu
Agata Droszcz
tel. 94 372-92-98
e-mail: biuro @ zcpwz . pl

Obsługa prawna projektu
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Wilicki

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VIS-ART