Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Celem ogólnym i długoterminowym projektu jest wzmocnienie administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do udostępniania instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i obywatelom informacji o gruntach, budynkach i lokalach, oraz zwiększenia możliwości wspierania działań zmierzających do rozwoju regionu oraz społeczeństwa informacyjnego. więcej...

Dokumenty

Plan Wdrażania Projektu
Umowa finansowa nr 215/2009 o dofinansowanie projektu PL0467 pn. "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Uchwała Nr 63 / 2010 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia protokołu końcowego odbioru robót na wykonanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 pn. "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 61 / 2010 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie powołania Kierownika projektu PL0467 "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr XXXI/87/2010 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2010r. o zmianie uchwały nr XXVI/75/2009 w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją przez Związek projektu pn. "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Uchwała Nr 60 / 2010 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia protokołu końcowego odbioru robót na wykonanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 59 / 2010 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia protokołu końcowego odbioru robót na "Opracowanie koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 57 / 2010 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie powołania komisji odbioru projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków I Etapu i II Etapu do realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 56 / 2010 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Projektu PL0467 "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 55 / 2010 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji odbioru koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystybucja informacji o budunkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 53 / 2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia publicznego na wykonanie projektów medernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 52 / 2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 50 / 2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2009r. w sprawie powołania komisji odbioru I Etapu opracowania koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 48 / 2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uchwała Nr 46/2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zawarcia przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie projektu PL0467 - "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego".
Uchwała Nr 44/2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie odbioru warunków technicznych na opracowanie koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" oraz warunków technicznych na wykonanie projektów założenia ewidencji budynków i lokali oraz modernizacji ewidencji gruntów w zakresie niezbędnym do założenia ewidencji budynków dla wszystkich obrębów powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego nie posiadających założonej ewidencji budynków i lokali.
Uchwała Nr 43/2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie akceptacji umowy partnerstwa w sprawie realizacji projektu - pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Uchwała Nr 42/2009 Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania Rady Programowej projektu pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Uchwała Nr XXVI/75/2009 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją przez Związek realizacji projektu pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Uchwała Nr XXVI/74/2009 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji wspólnego przedsięwzięcia - projektu pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Uchwała Intencyjna Nr XVIII/53/2008 Zgromadzenia ZCPWZ z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zacodniopomorskiego" na lata 2009-2011.
Uchwała Nr XV/45/2007 Zgromadzenia ZCPWZ w sprawie zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu „Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”.
Uchwała Nr XV/45/2007 Zgromadzenia ZCPWZ w sprawie zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu „Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”.
Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VIS-ART