Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Aktualności

[2011-04-30] Konferencja szkoleniowa w Kołobrzegu, poświęcona ocenie efektów
projektu PL 0467

W dniach 14 – 15 kwietnia 2011r. w Kołobrzegu w hotelu Solnym odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona ocenie efektów projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach n terenie województwa zachodniopomorskiego”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, którzy byli partnerami Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w realizacji projektu PL 0467. Projekt był dofinansowywany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńców reprezentował Pan Leiv Bjarte Mjos przedstawiciel norweskiej służby geodezyjnej. W trakcie konferencji, w której uczestniczyli również Starostowie 18-stu powiatów, Geodeta Województwa oraz Geodeci Powiatowi i przedstawiciele firm wykonawczych dokonano podsumowania rezultatów geodezyjno – kartograficznych i społeczno – gospodarczych. Zaprezentowano również informatyczne bazy danych o budynkach i lokalach dostępne drogą internetową. W dyskusji z udziałem członków zespołów projektowych – uczestników konferencji oceniono doświadczenia w zakresie zarządzania projektem, kontroli i nadzoru, a także działania informacyjne i promocyjne wykonane w ciągu 2 lat m.in. film o projekcie. Szkoleniowy charakter konferencji podkreślały wystąpienia dotyczące stosowania przepisów prawnych i technicznych, a zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na temat ewidencji gruntów i budynków oraz instrukcja G5. W ramach wniosków z konferencji przygotowano dla Głównego Geodety Kraju propozycję zmian w tych przepisach. Uczestnicy konferencji zapoznali się z funkcjonowaniem portalu WMS, na którym zostały przedstawione informatyczne bazy danych o budynkach zrealizowane w ramach projektu PL 0467. Przedstawiciel darczyńców – norweskiej służby geodezyjnej oceniając wysoko rezultaty projektu zaprezentował możliwości jakie stwarza Norweski Mechanizm Finansowy, w zakresie kontynuacji wykorzystania środków na inne przedsięwzięcia w zakresie Geodezji i Kartografii.



« powrót

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VISART