Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Aktualności

[2011-04-30] ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PL 0467

Z satysfakcją informuję, że zakończyliśmy sukcesem realizację jednego z najtrudniejszych projektów geodezyjno – informatycznych w Polsce PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Wszystkie zadania zostały wykonane w terminie z opisaną w warunkach technicznych jakością.

Dzięki staraniom Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (ZCPWZ), z pomocą Głównego Geodety Kraju i wsparciu Marszałka Województwa i Wojewody, 18 powiatów otrzymuje nowoczesny system informacji o budynkach i lokalach użytkowych, umożliwiający sprawne zarządzanie i inwestowanie, potwierdzający stan prawno – własnościowy, dostępny drogą internetową.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 3 603 714 euro, umożliwiło realizację tego zadania.

Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom uczestniczącym w realizacji tego projektu, a szczególnie:

  • Zarządowi ZCPWZ z Panem Romanem Kozubkiem na czele;
  • Pani Minister Jolancie Orlińskiej Głównemu Geodecie Kraju i Panu Jackowi Jarząbkowi Wiceprezesowi GUGiK;
  • Panu Władysławowi Husejce Marszałkowi Województwa w latach 2006-2010 oraz Geodecie Województwa;
  • Wojewodom zachodniopomorskim wraz z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego;
  • Starostom 18-stu powiatów, geodetom powiatowym oraz koleżankom i kolegom z zespołów projektowych;
  • firmom geodezyjnym, kartograficznym, informatycznym i promocyjno – wydawniczym z całej Polski uczestniczącym w projekcie.

Dziękuję zwłaszcza moim najbliższym współpracownikom z Biura Projektu w Szczecinku, w tym członkom zespołu nadzorującego realizację zadań geodezyjno – kartograficznych, a szczególnie Panom Stanisławowi Zarembie i Antoniemu Myłce.

Wszyscy mamy powód do osobistej i zbiorowej satysfakcji życiowej, zawodowej i organizacyjnej.

Jerzy Albin
Kierownik projektu« powrót

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VISART