Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Aktualności

[2010-06-24] Posiedzenie Rady Programowej projektu

W dniu 16 czerwca 2010 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łobzie odbyło się posiedzenie Rady Programowej projektu PL 0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Podczas posiedzenia Kierownik projektu Pan Jerzy Albin przedstawił informację na temat postępu prac w projekcie. Następnie odniósł się do pisma Głównego Geodety Kraju Pani Jolanty Orlińskiej w sprawie stosowania cennika opłat za udostępnianie danych z krajowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.
Pan Maciej Łoziński omówił pytania dotyczące przetargu na modernizacje ewidencji gruntów i budynków.

Omówiono również:

  • warunki techniczne na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL 0467.
  • zasady działania powiatowych zespołów projektowych.

Podjęto uchwały Rady Programowej:

  • w sprawie wyrażenia opinii nt. Warunków technicznych,
  • w sprawie wyrażenia opinii nt. Projektu „Powiatowe Zespoły Projektowe” Cele i zadania,
  • w sprawie wyrażenia opinii nt. Projektu Regulaminu Pracy Komisji Odbioru.

W posiedzeniu uczestniczyli również:
p. Stanisław Zaremba z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie,
p. Sławomir Leszko z Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Galeria zdjęć« powrót

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VISART