Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Aktualności

[2010-04-30] XXXII Zgromadzenie ZCPWZ

W dniu 27 kwietnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Świdwinie miało miejsce XXXII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania Kierownik projektu Pan Jerzy Albin przedstawił informację o realizacji projektu PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Następnie Główny księgowy Pan Waldemar Kmieć omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2009. Przewodniczący Zgromadzenia Pan Sebastian Dereń zapoznał zebranych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

- w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2009 rok,

- w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinku z tytułu wykonania budżetu Związku za 2009 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał również Wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
Następnie Zgromadzenie Związku w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Galeria zdjęć« powrót

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VISART