Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Aktualności

[2009-12-28] Realizacja projektu

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467 pn: "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił i rozstrzygnął przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Zamówienie obejmuje:

  • opracowanie koncepcji technicznej i metodyki działania do realizacji projektu PL0467,
  • przeprowadzenie pilotażu dla dwóch obrębów ewidencyjnych (miejskiego i wiejskiego),
  • opracowanie założeń i przeprowadzenie testów udostępniania danych przy wykorzystaniu mechanizmów geoportalu i harmonizację systemów powiatowych z infrastrukturą Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
  • przygotowanie warunków technicznych dla poszczególnych powiatów, na podstawie których zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe na pozyskanie danych dotyczących budynków i lokali w ramach założenia ewidencji budynków i lokali,
  • organizację warsztatów w celu przeprowadzenia konsultacji i zatwierdzenia koncepcji technicznej, metodyki działania i opracowanej specyfikacji technicznej.

Najlepszą ofertę na wykonanie prac złożyło konsorcjum firm w składzie: Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A z Gliwic, Europejski Instytut Geodezji i Kartografii z Warszawy oraz GEO-MED Mariusz Górski z Sosnowca z którym została podpisana ostatecznie umowa.

W ramach powyższego przetargu jako jeden z etapów prac do wykonania w terminie do 31 października 2009 roku zostały wykonane projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych w których są położone obręby pilotażowe. Powyższe projekty posiadają pozytywną ocenę ZWINGiK i stanowią wzór do opracowania pozostałych projektów modernizacji dla jednostek ewidencyjnych nieposiadających założonej ewidencji budynków i lokali powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego.

Stan zaawansowania prac w projekcie - pismo ISPIK

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 pn: Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił i rozstrzygnął przetarg nieograniczony na wykonanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego, dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego nie posiadających założonej ewidencji budynków i lokali”.

Zamówienie podzielono na 2 etapy:

  1. powiaty: koszaliński, szczecinecki, białogardzki, świdwiński, kołobrzeski, gryficki, kamieński (zakończenie: 28 lutego 2010 r.);
  2. powiaty: goleniowski, łobeski, stargardzki, wałecki, drawski, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, policki (zakończenie: 31 marca 2010 r.).

Najlepszą ofertę na wykonanie prac złożyła dla poszczególnych etapów firma:

  1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne Sp. z o.o z Koszalina
  2. GEOSIT Usługi Geodezyjno-Informatyczne K. Szczepański, D. Filipek, R. Pasternak ze Szczecina.« powrót

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Design: VISART