Posiedzenie Rady Programowej - 16 czerwca 2010r. w £obzie